معرفی وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم گفتند که عاشق آرام نه ای در خواب و خیال خم ابروی که ای؟ گفتند بگو،بقصد قربت گفتم سیدعلی حسینی خامنه ای(سلام الله علیه)
دسته
فیدها
جبهه وبلاگی عمارقدس
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 78140
تعداد نوشته ها : 73
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
GraphistThem241

بسم الله الرحمن الرحيم

آهاي آهاي جايزه/بدين به قوم بودا
سر ميبرن چه آسون/توكشورميانمار!
ايناهمون قومين/كه دائما توصلحن!
اسراييلي مآبن/دروغ ميگن كاملا
ببين به پيرزن هم/توجهي ندارن
ميسوزونن اونارو/واهمه اي ندارن!
ببين چطور به زنها/بي حيايي ميكنن
اينا قوم ثمودن/ببين چه ها ميكنن!
آهاي هيلاري پيره/آهاي يو اِنِ مبهوت
آهاي سناي يو اِس/آهاي آسوشيتدپرس
آهاي آهي بي بي سي/بگو زبون فارسي
چرا تو مثل ندا/نميكني تو بازرسي؟
ميدوني كه دروغه/تموم دغدغه هات
سرت بجايي بنده/نداري راه نجات!
بگو ووآ بدونم/اينا بشر نميشن؟
كه براي اونا تو/پاره كني پيرهن؟
بگوبگو بدونم/باراك حسين الدنگ
نوبل چجوري ميدن/به دشمنان بشر؟
چرا فقط نوبل رو/به ساكتين ميدين،ها؟
حنجرتون كجاس پس؟/واسه قتل توميانمار؟
چطور واسه حيوونا/داد ميزنين واويلا!
اما واسه مسلمونا/خفه ميشي اوباما؟
اينجا كه غزه نيستش/استشهادي نداره!
ياكه مثل حزب الله/توكشورش نداره!
يه عده مظلوم حنيف/بادولتي بس كثيف
آواره و حيرونن/بجرمي كه مسلمونن!
آهاي امت اسلام/تحريم كنين ميانمار
اجلاسيه نگيرين/حمله كنين ميانمار!
دولتي و ارتشي/اونجا مشغول ظلمن
مسلمونو ميكشن/اوناسربازكفرن!
آهاي آهاي سرانِ/قارهءآسيايي
واسه فشاربه ميانمار/برنامه اي ندارين؟
هشتصدهزارتاآدم/زير ظلم شديدن
بيانيه نميخوان/كمك ميخوان شديدا!
آهاي آهاي قطرجون/آهاي ملك عبدا...
آهاي سران فتنه/نسل كشيه ميانمار!
آهاي آهاي خاتمي/آهاي اردن،كويت جون
بيانيه نميدين/واسه كشتارمردم؟
آهاي سيد قاطي/آهاي خويينيها
كشتند مسلمونا/ساكتين چرا شما؟
آهاي مجيد انصاري/سيد حسن خميني
محكوم كنين سريعا/به روش خميني!
نميدونين خميني/چطور بيانيه داد؟
ميانماروخميني/چطور نجات ميداد؟
دستور روح الله اينه/به بسيج جهاني
مقاومت جانانه/به روش حسيني!
آهاي آهاي مسلمون/كه تويِ برمه گيري
بايدجلودشمنت/شمشير به كف بگيري!
بجنگ به نام الله/بجنگ بنام قرآن
مقاومت جانانه/براي حفظ اسلام
گرچه سلاح نداري/ياكه ارتش باهات نيس
چاقوتوهرخونه هس/بجنگ كه چاره اي نيس!
غمنامه مو سرودم/واسه چشماي خيست
شايد نباره امشب/اشك چشماي خيست
به تاريخ نهم مرداد نود و يك هجري شمسي ساعت پانزده سروده شد
عمّارقدس

X