معرفی وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم گفتند که عاشق آرام نه ای در خواب و خیال خم ابروی که ای؟ گفتند بگو،بقصد قربت گفتم سیدعلی حسینی خامنه ای(سلام الله علیه)
دسته
فیدها
جبهه وبلاگی عمارقدس
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 78220
تعداد نوشته ها : 73
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
GraphistThem241

بسم الله الرحمن الرحيم
22 از 20
آري برادر!
اين چنين بود كه در كربلاي غزه
عاشوراييان
از 20 نمره،نمرهء 22 گرفتند !

اول اومد موشكها،بعدش هجوم تانكا
قربونياي بوشُ،هديه داد اوباما
بمبارون كه خوراكه،واسه قتل بچه ها
ساكت نشين برادر،بيدارشين مسلمونا
ببين چه خوش خوابيده،طفلك ناز معصوم
ميگن كه ناصبيه!،يه مشتي پست نادون!
عجب رنگ قشنگي،اينجا زده به رختاش
رنگش ببين چه سرخه،خونه به روي لبهاش
ببين اسما چطوري،خداخداميكنه
توي دعاش گمونم، ماروداره صداميكنه!
نه اينكه ما خداييم،ياكه قديس مصلوب
ماها يه پيكرهستيم،بادردازجنس مرغوب
ببين فتح الفتوحو،جنايتاي ديوُ
كلاس بچه ها رو، شرارتاي ديوُ
ميبيني كه چه بغضي، توي گلوش تكيده
گمونم كه پيكر،باباشو سوخته ديده
به بغض اون نگاه كن، به بهت اون يكي هم
مادرشوببينين،دردميكشه بي مرهم
اخيش ببين صورتو،چقدناز و زخميه
سوخته جلوصورتش،ازدردصورت اخميه
عجب كادويي داده،اوباما به بچه ها
ني ني تنش تركيد،با هديهء اوباما
ببين صورت مادر،عجب داغي كشيده
دخترميگه مادرجون،ني ني ات پاهاش پريده!
مادرميگه:عزيزم،اينكه غصه نداره
خداچاره سازه،تلافي درمياره!
اين بمب و انفجارو،كسي باورنميكرد
بدنهاي سوخته رو،كسي باورنميكرد
يكي سوخته مچاله س،يكي چهره نداره
اون يكي بي سر شده،يكي پيكرنداره
اين شعله هاي دود رو،راحت ماها ميبينيم
يا توي اينترنت هس،ياتوگوشي ميبينيم
الان ميدوني اون دود،حاصل چند شهيده؟
چند نفروذغال كرد،چندتابدن پُكيده؟
اين طفل نازو ببين،دنيانيومده رفت
پوست تنش رو كندن،چه دردي داشت تاكه رفت
اينابشر نيستن و!حق حيات ندارن!
سرشونو بايدكه،روي زمين بذارن!
فتوا دادن خاخاما،كشتن اين بچه ها
هيچ گناهي نداره،صواب داره بوالله!
اين طفلك يه روزه،چقدتحمل داره؟
تاماسك تنفس رو،دكترحلقش بذاره!
گريه نكن عزيزم،دردنداره عزيزم
زودميارمش بيرون،از تن تو عزيزم
يه تركش كوچيكه،كلاهمش ده سانته
بيهوشي چون نداريم،ده سانت برات صدسانته
دردنداره كوچولو،ببين كارم تموم شد
تركشودرآوردم،حيف نفست تموم شد!
به چه طفل نانازي،چقد قشنگ خوابيده
حيف شداستخونهاش،زيرآوارپُكيده
عروسكو تو ببين،عين بچه ات حميده
ام الحميد نگاكن،بچت نصفش پريده!
دستاش سوختن اما،صورت اوسرجاس
كمروپانداره،فقط سينه به بالاس
خداروشكرحميدم،هَمِّ اش كلا پريده
يدش كه مونده باقي،اين شمشيرجديده!
نهضت ادامه داره،بااين تناي  پاره
پدراستكبارو،حميدم درمياره
فكرنكنين حميدم،يه وقتي اينجامرده
باپاهاي طفل من،باراك اُردنگي خورده
جنبش وال استريت،كارپاي حميده
حمله كرده آمريكا،پشت باراك خميده
عزيزمن دخترم،كمتر بشين گريه كن
به پيكرنصفهء،مادركمترنگاكن
درسته مادرت رفت،ياكه بابات شهيدشد
نابودي استكبار،ازين جاهاشروع شد
هرجاكه خط حسين ع،كشيده شه رو زمين
كربلاميشه اونجا،مثل غزهءخونين
از زماني كه حسين ع،پرچمو بردش خمين
نهضت جهاني شدش،به امرپيرخمين
كربلاگشته برپا،باالگوي حسيني ع
اماممون حسيني ع،سازندمون خميني ع
قربون چشمات برم،مثل ابرپاييزه
مرواريدچشماتون،ازتوي عكس ميريزه
ميريزه اشك نابت،ازعكس به روي دستام
نيروميدن به دستام،جون ميگيره دو پاهام
قسمت ما عزيزم،نبرد و درد و رنجه
بيخيال دنياباش،اينهاعين گنجه
كارخودت روبكن،شمشيربزن عزيزم
توكلت علي الله،قشنگ بجنگ عزيزم
اين خونهء سليمه، همون پدرشهيده
جنازهءبچه اش و،دوساله كه نديده!
پيكراسماعيل رو،اصن بهش ندادن
پاره پاره تنش رو،دست سليم ندادن
اينم مادريحيي است،اسمش ام عبيده
داغون شده خونشون،بغضش چقد شديده
نگاه بكن به چشماش،انگارهيچي نمونده
ازبچه و شوهرش،اصلا چيزي نمونده
اينجا روخوب ببينين،اين ساق پاي زهراس
افتخاراسراييل،مثلهء اين بچه هاس
گرچه پاهاش كنده شد،زهراي شش ساله مون
يااينكه شده شهيده،ايات بيست ساله مون
ولي بدون اوباما،ماتمومي نداريم
داغ جناياتتو،روپيشونيت ميذاريم
گرچه اسمت حسينه،ياكه جده ات مسلمون
يزيدي هستي باراك،اين نكته رو توبدون
اين كه ميبيني اينجا،هديهء دست توئه
اين بمب فسفريه،نشون خشم توئه
گرچه ازين بمبا ما،تودخلمون نداريم
مثل ابابيل باسنگ،دخلتونو مياريم
اينجورسلاحا باراك،اسلام ميگه حرومه
با سنگ ميام سراغت،ديگه كارت تمومه
ميبيني من كجارو،دارم نگاه ميكنم
توقلب پاكم چطور،خداخداميكنم
ببين نگاه نازم،بابغض تو عجينه
نتانياهوي ملعون،چشمامه توكمينت
ازارتفاع نخلا،يا قدساختمونه
شدت انفجار،بمب شمامعلومه
ساختمون  12 متره،نخل هاي نازهمينطور
موج خاكو ببينين،پاشيده دورتادور
ارتفاع شعله ها،بيست مترميشه حدودا
ارتفاع موج خاك،صدمترميشه حدودا
حالا حساب كنين كه،چه ميكنه اوباما!
بدنهايي كه نيستن،نابودشدن توهوا!
اينكه اينجا ميبيني، پيكر يه شهيده
شهيد ما چهل روزه اس،چقدخونين خوابيده
تو دستاي باباشه،ابواياز كفاش
بايه بمب خوشه اي،كباب شدن بچه هاش
اين دوتاروببينين،عين عروسك هستن
توچلهءخونين،غزه بخون نشستن
اطفال ليلا رو با،مادرشون نگاكن
عجب حنايي بستن،زلفاشونونگاكن
هه هه باراك اوباما،كورخوندي توبچه جون
خندهءماروببين،پيچيده تو آسمون
درسته كه هزاران،طفل شهيد داديم
ياكه مثال ياسين،پيرطريق داديم
درسته ما رنتيسي،داديم زكف به ظاهر
مادرامون شهيدن،بابا اسيربه ظاهر
اينوبدون كه نادون،ماهامردنبرديم
به وحشي بازياتون،ميشينيم و ميخنديم
بادستاي خاليمون،سنگارو ورميداريم
باشليك سنگامون،سنگرنگه ميداريم
اينجوري نيس كه دنيا،باظلم سرپابمونه
نوبت ماست اوباما،حرفم يادت بمونه
بلند بگو خواهرم،الموت الاسرائيل
بگو تا جون بگيريم،بدون ماييم ابابيل
ببين تو پنجه هامون،پرازسنگه و كينه
فيلم بگيرين از ماها،تا كه باراك ببينه
60ساله توفلسطين،به ضرب و زور و تزوير
نشدكه جا بگيرين،ازماسپاه تكبير

تقديم به شهداي نهضت جهاني اسلام در اقصي نقاط جهان

به ياد شاعر بسيجي استشهادي :

شهيد ابوالفضل سپهر رحمت الله عليه

شاعر : عمارقدس

X